Versie bij stuitligging

De meeste baby’s liggen tegen het einde van de zwangerschap in hoofdligging, met het hoofd naar beneden in het bekken. Bij 3 tot 4% ligt de baby echter in stuit. Een stuitligging betekent dat het hoofd van de baby boven in de baarmoeder ligt, onder de ribbenboog. De billen en/of de voeten van de baby liggen dan juist onderin de baarmoeder, in het bekken bij het schaambeen. Met een versie proberen we de baby te keren.

Risico’s van stuitbevalling

Een stuitligging tijdens de bevalling geeft een groter risico’s op complicaties. De baby’s worden vaker in een minder goede conditie geboren en moeten vaak worden opgenomen op de couveuseafdeling van het ziekenhuis. Ook is er een grotere kans dat de stuitbevalling eindigt in een keizersnede. Deze ingrijpende buikoperatie brengt ook de nodige risico’s met zich mee voor zowel moeder als kind. Een versie vergroot de kans op een spontane hoofdligging zodat je bij de bevalling een hoofdligging hebt en geen stuitbevalling of keizersnede krijgt.

De versie

Tijdens de versie wordt geprobeerd om de baby uitwendig met de hand te keren van stuit- naar hoofdligging. Voordat dit gebeurt zal de verloskundige eerst uitgebreid uitleggen wat de risico’s zijn van de versie, van de stuitligging als die niet gekeerd kan worden en van een stuitgeboorte. Ook geven we nog schriftelijke informatie mee zodat je deze beslissing weloverwogen kan nemen.

Controles voorafgaand aan de versie

Kies je voor een versie, dan zal middels een echo de precieze ligging van de baby worden vastgesteld. Ook kijken we naar het soort stuitligging; bijvoorbeeld met of zonder opgeslagen benen. Daarnaast controleren we de hoeveelheid vruchtwater, de plaats van de placenta en eventuele bijzonderheden. We beluisteren en registreren de harttonen met een echo of de doptone.

Versiekundige

De versiekundige voert de versie uit door met beide handen op de buik de baby te omvatten en via lichte druk de stuit en het hoofd van de baby in de gewenst richting te duwen. Met een echo wordt daarna opnieuw de ligging van de baby gecontroleerd evenals de harttonen. Heb je een Rhesus-negatieve bloedgroep dan krijg je anti-D toegediend.

Complicaties na een versie

Complicaties na een versie komen zeer zelden voor. Soms heeft de baby direct na de versie een wat tragere hartslag maar dat herstelt meestal binnen 10 minuten weer naar het normale ritme. Ook kan de buik de volgende dag wat gevoelig en beurs aanvoelen maar dat zal slechts tijdelijk zijn. Verlies je echter bloed of vruchtwater, dan moet je direct contact opnemen met ons. Is de versie niet gelukt, dan blijft de baby in stuit liggen. Wij zullen je dan doorverwijzen naar een gynaecoloog.

Slagingspercentage versie bij Verloskundigen Amsterdam Zuid

De versie is een veilige methode om de kans op een stuitbevalling te verminderen. In onze praktijk Verloskundigen Amsterdam Zuid was het slagingspercentage bij versies het afgelopen jaar met 75% heel hoog. De versie wordt uitgevoerd met een echo voor en na de versie om de ligging te controleren.

Afspraak maken voor een versie?

De kosten van een uitwendige versie worden volledig vergoed en kunnen door ons rechtstreeks gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Wil je een afspraak maken voor een versie, neem dan contact op met onze assistentes. De versiekundige zal eerst de buik beoordelen, de versie met je bespreken en je vervolgens alle informatie schriftelijk meegeven. Meer informatie over versies vind je ook op deze site over stuitliggingen in deze folder ‘Uitwendige versie en stuitligging’.