Een update over COVID-19

Lieve zwangeren en partners,

Het is natuurlijk overal om ons heen te zien, er worden maatregelen getroffen om het COVID-19 virus, oftewel het nieuwe Corona virus, zoveel mogelijk in te perken. Wij als verloskundigen houden ons aan de regionale protocollen en werken tezamen verder aan voorbereidingen en scenario’s waar op dit moment met de hele stad aan gewerkt wordt.

Ook wij zijn genoodzaakt met extra voorzichtigheid op te treden. Daarom gelden voor de komende periode in elk geval de volgende aanvullende maatregelen om de veiligheid voor iedereen te waarborgen:

  • Bel en kom niet naar de praktijk indien je verkouden bent, hoest of koorts hebt
  • Kom alleen naar het spreekuur, laat kinderen en partners echt thuis
  • De verloskundigen zullen geen handen schudden
  • De controles in de zwangerschap zullen grotendeels telefonisch verlopen. De afspraak op het spreekuur zal ongeveer 5 minuten duren om alleen de medische controles te kunnen verrichten: bloeddruk en het uitwendig onderzoek. Reden hiervoor is om het fysiek contact zo kort mogelijk te houden en zo min mogelijk mensen in de wachtkamer te hebben; zo hopen we het risico op besmetting tot het minimum beperken
  • We zullen de kraambezoeken beperken tot het hoognodige, de rest zal telefonisch afgerond worden
  • De workshops die de praktijk organiseert zullen tijdelijk NIET door gaan
  • Ga bewust om met je gezondheid en die van anderen, neem geen risico’s, dat doen wij ook niet

Bovenstaande maatregelen zullen we in ieder geval tot 6 april 2020 handhaven. Indien veranderingen zich voordoen, zullen we dit uiteraard communiceren.

Let de komende tijd extra op jezelf en je omgeving, Stay Save!

Voor vragen en of onrust zijn wij uiteraard altijd telefonisch bereikbaar!!