Risicoselectie voor veilig thuis bevallen

Met al flink wat centimeters ontsluiting onverwachts toch nog naar het ziekenhuis, het is een doemscenario waar geen een vrouw (of man!) op zit te wachten. Gelukkig hoeft dat ook niet heel vaak. Door de consequente en nauwgezette risicoselectie gedurende de zwangerschap worden de vrouwen voor wie het medisch niet mogelijk is om veilig thuis te bevallen, al voor die tijd doorverwezen naar de tweedelijnszorg.

Prettig bevallen

In Nederland bevallen de laatste jaren minder vrouwen thuis. Sommigen moeten noodgedwongen naar het ziekenhuis uitwijken vanwege een medische indicatie, anderen wonen te ver van het ziekenhuis af en zijn verplicht in het ziekenhuis te bevallen. En weer andere vrouwen kiezen er bewust voor; in het ziekenhuis bevallen of in een bevalcentrum. Dat dit kan is uniek in de wereld en ook een heel mooi voorrecht. Deze keuzevrijheid geeft jou als vrouw namelijk de mogelijkheid te bevallen in de omgeving waar jij het je het prettigst en meest vertrouwd voelt. Of dat nu thuis is of in een ziekenhuis.

Risicoselectie door verloskundigen

Voor degenen die wel thuis willen bevallen is het goed te weten dat de kans op zo’n overhaaste rit naar het ziekenhuis zo klein mogelijk wordt gehouden door de zorgvuldige risicoselectie van de verloskundigen. Tijdens de gehele zwangerschap staat elke zwangere onder controle van haar verloskundige. Zodra iets aangeeft dat een natuurlijke bevalling medisch niet verantwoord is, wordt de dame in kwestie doorgestuurd naar de gynaecoloog.

Verloskundige zorg

Als verloskundige leren we de zwangere vrouw gedurende de zwangerschap steeds beter kennen. We weten wanneer we de vrouw kunnen stimuleren te geloven in haar eigen kracht of wanneer we haar moeten doorverwijzen omdat we het niet verantwoord achten dat ze de bevalling puur op eigen kracht aangaat. De combinatie van goed luisteren en vakkennis is een essentieel onderdeel van de verloskundige zorg. Iets wat we kunnen combineren doordat we letterlijk en figuurlijk dicht bij onze cliënten staan.

Veilig thuis bevallen

Thuisbevallingen zijn even veilig als bevallingen in het ziekenhuis*. Wie dat dan ook wilt weet zich gesterkt door frequente consults bij de verloskundige waarbij de risicoselectie elke keer weer plaatsvindt. Wil je wel bij jouw verloskundige bevallen maar liever niet thuis, dan heb je de keuze om voor de bevalling naar een vrouwenkliniek of bevalcentrum te gaan. Daar kan de bevalling gewoon plaatsvinden onder de zorg van de verloskundige maar is de gynaecoloog met nog meer medische voorzieningen letterlijk om de hoek.

Natuurlijke bevalling thuis

Thuisbevallingen geven dus niet automatisch meer kans op zo’n gestrest ritje naar het ziekenhuis. En gelukkig maar, want ook al zijn hier in Amsterdam alle ziekenhuizen bijna binnen 15 minuten bereikbaar, als je thuis wilt bevallen is het heel mooi als dat ook kan.

*) Bron: NRC