Actie verloskundigen: ‘Het is te vroeg!’

Een landelijke actie van verloskundigen met onder meer een stille tocht, stiptheidsacties en demonstratie in Den Haag in het belang van de zwangeren. Het klinkt tegenstrijdig, maar het is helaas pure noodzaak. Minister Schippers van Volksgezondheid wil de manier waarop de geboortezorg geregeld wordt versneld veranderen. En juist dat het sneller moet, vinden wij onverantwoord. Vandaar onze acties waarmee we tijdelijk een ongewenste situatie creëren, maar een situatie die als het aan de minister ligt vanaf volgend jaar al werkelijkheid wordt.

Nieuwe regelgeving voor de geboortezorg

De nieuwe regelgeving gaat om de wijze waarop de geboortezorg bekostigd wordt. In het kort komt het erop neer dat de verzekeraars nog maar 1 partij zullen kiezen die ze uitbetalen. Onderling moeten de partijen die zorg hebben geleverd tijdens de zwangerschap en bevalling deze betaling verrekenen. Een enorme administratieve en bestuurlijke rompslomp is het gevolg, iets wat op dit moment alleen de ziekenhuizen kunnen verwerken. En zij zullen daarmee ook bepalend worden in de invulling van de zorg.

Wat dit voor zwangeren betekent

Voor zwangeren betekent dit dat er een einde komt aan de keuzevrijheid; voor welke verloskundigenpraktijk je kunt kiezen, of je thuis of poliklinisch in het ziekenhuis wilt bevallen, in welk ziekenhuis en vooral ook hoe je wilt bevallen. Nu nog kunnen we, als het medisch verantwoord is, gehoor geven aan jouw wensen. Gaat de beleidsregel van minister Schippers door, dan verdwijnt dat en kun je o.a. niet meer wisselen van verloskundige en/of ziekenhuis.

Betere samenwerking, betere zorgkwaliteit en lagere kindersterfte

De oorspronkelijke reden voor deze beleidsregel was het voornemen van de minister in 2008 om de kindersterfte omlaag te brengen. Hiervoor zijn de verloskundigen intensiever gaan samenwerken met gynaecologen, zijn er veel samenwerkingsverbanden gestart en worden er pilots gedraaid om nieuwe manieren van werken te toetsen op mogelijkheden en veiligheid. Met als resultaat dat de samenwerking is verbeterd, de zorgkwaliteit is gestegen en de kindersterfte is gedaald; we behoren tot de laagste sterftecijfers in Europa.

Versnelde invoering van onvoldoende getest zorgsysteem

Toch wil de minister dat de zorg anders wordt vergoed en dat dit al vanaf 2017 ingevoerd wordt. Terwijl er nu nog een groot landelijk onderzoek loopt, de INCAS-studie. Een noodzakelijk, gedegen onderzoek dat bekijkt welk samenwerkingsmodel de beste resultaten geeft op het gebied van gezondheid, tevredenheid en financiën. De minister wil de uitkomsten hiervan niet afwachten en het hervormingsbeleid versneld invoeren. Als dat gebeurt vervallen de budgetten voor de pilots en wordt een nieuw zorgsysteem ingevoerd dat onvoldoende getest is.

Acties omdat we meer tijd willen

Vandaar dat we actie voeren. Niet omdat we Nee willen zeggen, maar omdat we duidelijk willen maken dat we meer tijd nodig hebben. Wacht de uitkomsten van de onderzoeken af en kies voor een systeem dat bewezen effectief is. Om aandacht hiervoor te vragen waren in de week van 20 juni diverse acties gepland:

  • Stille tocht: in de nacht van 21 op 22 juni liepen we met verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en (ex-)zwangeren een fakkeltocht door Amsterdam vanaf het Museumplein.
  • Stiptheidsactie: we legden tijdelijk onze huidige werkvorm neer in de nacht van dinsdag 21 juni op tot woensdag 22 juni. Overigens betekende dit niet dat we er toen niet waren voor onze zwangeren. We waren telefonisch bereikbaar, maar we lieten ze naar het ziekenhuis komen in plaats van dat we naar hen toegingen.
  • Demonstratie in Den Haag: op 23 juni was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg geboortezorg. Voorafgaand daaraan demonstreerden we met als boodschap ‘Het is te vroeg!’.

Steun je ons?

We weten dat deze situatie voor jou als zwangere onwenselijk is. En dat is ook precies de reden waarom we in actie zijn gekomen. Als de beleidsregel doorgaat, is dit namelijk geen tijdelijke situatie maar de nieuwe werkelijkheid! We hopen op jouw begrip, solidariteit en steun. Je kunt ons daarvoor liken en volgen op Facebook: Actie tegen beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg. De acties waren erg geslaagd. We zullen je op de hoogte houden van hoe het nu verder gaat. Maar heb jij nog vragen hierover? Vraag het ons dan gerust. En vergeet niet, we willen jou de beste zorg geven die jij wenst, nu en ook na 2017.

Bron foto: NOS