Zwanger en het vaccin tegen corona

Dit is het huidige advies inzake het vaccineren van zwangeren

Als je zwanger bent heb je altijd al veel vragen. En in deze tijd kwam daar nog eentje bij; kun je je wel of niet laten vaccineren als je zwanger bent? Recent is daar een duidelijk advies in uitgebracht: vaccineer alle zwangere vrouwen met één van de mRNA-vaccins. We leggen je hieronder uit wat dit betekent en waarom dit advies is uitgebracht.

Nieuw standpunt

Wel of geen vaccin als je zwanger bent, borstvoeding geeft of een kinderwens hebt? Sinds 22 april adviseert de NVOG, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) om dit wel te doen. Dat is een verandering van eerdere standpunten waarbij het advies toen nog alleen gold voor kwetsbare zwangeren met onderliggende ernstige aandoeningen.

Belangrijke argumenten voor het vaccineren van zwangeren

Dat dit standpunt nu gewijzigd is naar een advies om alle zwangeren conform de vaccinatiestrategie te vaccineren, heeft een aantal oorzaken:

 1. Allereerst is er het feit dat in de Verenigde Staten inmiddels 90.000 zwangere vrouwen zijn gevaccineerd met een mRNA-vaccin zonder dat er duidelijke bijwerkingen waren.
 2. Ten tweede laten cijfers van de Nederlandse registratie van zwangere vrouwen met COVID-19, NethOSS, zien dat zwangere vrouwen met COVID-19 een groter risico lopen op het ontwikkelen van ernstige en kritieke COVID-19 dan niet-zwangeren. De absolute kans hierop is voor zwangere vrouwen overigens nog wel steeds klein. Diezelfde cijfers laten ook zien dat bepaalde groepen meer risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte, namelijk vrouwen ouder dan 35, vrouwen met (morbide) obesitas, met ernstig onderliggende aandoeningen en vrouwen met een niet-Westerse etniciteit.
 3. Het derde argument om zwangeren wel te vaccineren is dat het de baby al meteen meer beschermt. De antistoffen na de vaccinatie worden via de placenta van moeder aan kind doorgegeven waardoor deze ook direct al meer beschermd is dan kinderen van wie de moeder niet gevaccineerd is.

Wat is een mRNA-vaccin?

Een mRNA-vaccin is een nieuw type vaccin, een niet-levend vaccin. De mRNA-vaccins die momenteel in Nederland geprikt worden, zijn Pfizer-BioNtech en Moderna. Op basis van de manier waarop dit type vaccin werkt en de gegevens die inmiddels over dit vaccin bekend zijn, is er geen reden om aan te nemen dat het vaccineren hiermee tijdens de zwangerschap schadelijk zou zijn.

Zijn de vaccins AstraZeneca of Janssen geschikt tijdens de zwangerschap?

De vaccins AstraZeneca en Janssen zijn van een ander type vaccin. Die lijken op bekende vaccins zoals bijvoorbeeld de griepprik. Toch worden deze twee vaccins nu nog niet aanbevolen voor zwangeren. Er is daarover op dit moment nog onvoldoende bekend. Daarbij geldt nu ook dat AstraZeneca sowieso niet wordt geprikt bij personen onder de 60 jaar vanwege de mogelijk ernstige bijwerkingen. Bij Janssen is daar nog niet genoeg over bekend. Het advies zoals dat nu geldt voor vaccineren tijdens de zwangerschap, geldt dus enkel voor de mRNA-vaccins en niet voor AstraZeneca en Janssen.

Vaccineren bij een kinderwens of tijdens borstvoeding?

Op basis van wat nu bekend is, geldt het standpunt dat ook vrouwen die een kinderwens hebben of die borstvoeding geven, gevaccineerd kunnen worden met een mRNA-vaccin. Dit geldt ook voor mannen en vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan.

De adviezen

De werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ geeft op basis van de huidige kennis en onderzoeken, de volgende adviezen:

 • De werkgroep adviseert gezonde zwangere vrouwen routinematig te vaccineren wanneer ze volgens de landelijke vaccinatiestrategie daarvoor in aanmerking komen.
 • De werkgroep adviseert met nadruk aan vrouwen met onderliggende ernstige ziekten zich te laten vaccineren wanneer ze daarvoor in aanmerking komen volgens de landelijke vaccinatiestrategie. Het gaat daarbij om de volgende aandoeningen:
  • Chronische luchtweg- of longproblemen
  • Chronische hartpatiënten
  • Diabetici die slecht zijn ingesteld en/of met complicaties
  • Nierziekte waarbij dialyse nodig is of vrouwen die wachten op een niertransplantatie
  • Verminderde weerstand
  • Kankerpatiënten tijdens of binnen drie maanden na chemo en/of bestraling
  • Ernstige afweerstoornissen
  • HIV
  • Leverziekte
  • Zeer ernstig overgewicht
  • Ouder dan 35 en/of met een migratie-achtergrond

Standaard voorzorgsmaatregelen blijven gelden

De standaard voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondkapje, blijven gelden. Ongeacht of je wel of niet gevaccineerd bent.

Wil je meer weten of heb je vragen? Bespreek het met ons!

Dit standpunt is een advies van de NVOG en is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), de Patiëntenfederatie Nederland en het RIVM. Wil je meer hierover weten of heb je vragen over vaccins als je zwanger bent? Dan kun je altijd bij ons terecht voor meer uitleg of om je vragen te bespreken.