Jouw bevalling, jouw recht

Eenmaal zwanger start vaak een onzekere tijd; ‘gaat het goed met het kindje?’, ‘wat gebeurt er met mijn lichaam?’ en vooral ‘hoe gaat straks de bevalling?’. Als verloskundigen staan wij je vanaf het begin bij en helpen jou om gedurende de zwangerschap steeds zekerder te worden. Zo zeker dat je uiteindelijk tijdens de bevalling ook zelf kan beslissen hoe en wat je wilt. Deze zelfbeschikking van de vrouw in Nederland is een groot, modern goed. Maar ook een die door de plannen van minister Schippers zal verdwijnen.

Geboortezorg

De minister gaat voortvarend te werk om de geboortezorg te hervormen. Té voortvarend vinden wij. Met deze hervorming verdwijnt die waardevolle keuzevrijheid van de vrouw en wordt ze overgeleverd aan de medische zorg met veelal onnodige, schadelijke interventies tot gevolg. Deze medische interventies, zoals een vacuümpomp, keizersnede en andere ingrepen, zijn goed als ze nodig zijn. Maar 80% van de vrouwen is gezond en kan op natuurlijke wijze bevallen zonder dat ze onnodige schade aan hun eigen lichaam oplopen.

Vaste ketenzorg; einde voor zeggenschap bij bevalling

Door de hervormingen krijgen de ziekenhuizen en daarmee de medische specialisten, het voor het zeggen. Er ontstaat een vaste ketenzorg voor de verloskunde waarbij alles vooraf is vastgelegd. Als vrouw heb je dan geen zeggenschap meer in hoe en waar je wilt bevallen. Een recht dat we nu nog wel hebben, dat zelfs door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is vastgelegd, maar dat via een medisch model zal verdwijnen. En dat is doodzonde vinden wij.

Bevallen zonder onnodige ingrepen

Wij geloven namelijk heel sterk in de kracht van zelfbeschikking van de vrouw. Als verloskundigen in de wijk staan we immers letterlijk en figuurlijk dichtbij de zwangere. We kennen jou en jij kent ons. Tijdens de zwangerschap helpen we je het vertrouwen te krijgen dat je de bevalling zelf aan kan, zonder onnodige ingrepen. Tenzij het natuurlijk medisch niet mogelijk of verantwoord is. De risicoselectie daarvoor doen wij continu zodat vrouwen die het nodig hebben, zo snel mogelijk ook de juiste specialistische zorg krijgen. Maar met 80% gezonde vrouwen mag en kan de meerderheid nu dus zelf nog bepalen hoe ze willen bevallen.

Babysterfte, onduidelijkheid in de cijfers

Aanleiding om de geboortezorg te hervormen zijn de cijfers van het Peristat-onderzoek uit 2003 waaruit bleek dat de perinatale sterfte (sterfte van baby’s in de periode rondom de bevalling) hoger in Nederland zou zijn dan in andere Europese landen. Of dat klopt en wat dat dan heeft veroorzaakt is niet duidelijk. Inmiddels zijn de sterftecijfers alweer veel lager, ook zonder aanwijsbare oorzaak. Evenmin is er verschil in babysterfte bij geboorte thuis, in het ziekenhuis onder begeleiding van een verloskundige of bij een medische bevalling. Voor gezonde vrouwen maakt het dus niet uit waar ze bevallen.

Integraal tarief zonder aandacht voor resultaten van onderzoek

Met een argument dat inmiddels door onderzoeken en cijfers wordt tegengesproken, zou de hervorming van de geboortezorg met minder haast ingevoerd kunnen worden. Zodat er op z’n minst tijd is om resultaten van projectgroepen die nog oriënterend onderzoek doen en pilotactiviteiten zoals de vrouwenkliniek EVAA in Amsterdam, op hun waarde te kunnen beoordelen. In plaats daarvan wordt nu een systeem versneld ingevoerd dat van bovenaf een integraal tarief oplegt waarmee de zorgverzekeraars de ziekenhuizen betalen voor de zorg rondom zwangerschap en bevalling.

Onnodige medicalisering

Met dit integrale tarief bepalen de ziekenhuizen dan hoe de geboortezorg ingevuld moet gaan worden wat onnodige medicalisering, medische bevallingen in plaats van natuurlijke (thuis)bevallingen, tot gevolg zal hebben. Daarbij zal dit naar verwachting ook leiden tot hogere kosten, veel meer administratieve rompslomp en een ongelooflijk complexe organisatiestructuur die nu nog niet te overzien is. Zoals gezegd, dit zijn verwachtingen maar juist doordat de onderzoeken en pilots niet worden afgewacht, zijn de risico’s, nadelen en dus ook eventuele voordelen onbekend bij een versnelde invoering.

Gedeelde zorg in de verloskunde

Voor ons staat het belang van de vrouw altijd op de eerste plek. En daarom zijn wij zo tegen deze hervormingen waarbij de verzekeraars en ziekenhuizen gaan bepalen hoe de zwangere vrouw haar zorg aangeboden krijgt en de manier waarop zij moet bevallen. Wij pleiten juist voor een systeem waarbij de verloskundige zorg gedeeld wordt met een verloskundige in de wijk, een vrouwenkliniek waarin de verloskundige binnen het ziekenhuis nog steeds autonoom kan werken en de bevalling met alle mogelijkheden goed kan begeleiden én overdragen als dat nodig is, en met het ziekenhuis waar de specialistische zorg verleend kan worden als dat nodig is.

Keer het tij, onderteken de petitie

Omdat wij ons altijd inzetten voor het belang van de zwangeren, zetten wij ons nu in tegen deze ongewenste hervorming en steunen daarom ook het manifest van KeerHetTij.nu. Wil jij ook zelf kunnen blijven bepalen hoe jouw bevalling gaat? Laat dan jouw stem horen en onderteken de petitie. Want hoe en waar jij wilt bevallen, dat is jouw recht!